Διαδικασία δημιουργίας Ιστοσελίδας


Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

  • συνδεθείτε στη πλατφόρμα πατώντας το link Log in με το λογαριασμό που έχετε στο κατάλογο χρηστών της σχολής. Έχετε σε πρώτη φάση τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το προφίλ σας στη πλατφόρμα.
  • Στην ιστοσελίδα https://helpdesk.chania.teicrete.gr/ υποβάλετε το αίτημα σας για τη δημιουργία ιστοσελίδας δίνοντας τη διεύθυνση που επιθυμείτε να φιλοξενηθεί και δηλώνοντας αν πρόκειται να αντικαταστήσει μια ιστοσελίδα που είναι ήδη σε χρήση.  η νέα διεύθυνση θα είναι υποχρεωτικά της κατάληξης .chania.teicrete.gr.  π.χ.   mysite.chania.teicrete.gr
  • Θα περιμένετε να ενημερωθείτε μέσα από το helpdesk για την πορεία του αιτήματος σας.
  • Με την ολοκλήρωση του αιτήματος σας θα έχετε πρόσβαση στη νέα σας ιστοσελίδα σαν διαχειριστής, πάντα μέσω του λογαριασμού σας στο κατάλογο χρηστών της σχόλης.