Διαδικασία δημιουργίας Ιστοσελίδας


Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

  • συνδεθείτε στη πλατφόρμα πατώντας το link Log in με το λογαριασμό που έχετε στο κατάλογο χρηστών. Έχετε σε πρώτη φάση τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το προφίλ σας στη πλατφόρμα.
  • Στην ιστοσελίδα https://helpdesk.chania.teicrete.gr/ υποβάλετε το αίτημα σας για τη δημιουργία ιστοσελίδας δίνοντας τη διεύθυνση που επιθυμείτε να φιλοξενηθεί και δηλώνοντας αν πρόκειται να αντικαταστήσει μια ιστοσελίδα που είναι ήδη σε χρήση.  η νέα διεύθυνση θα είναι υποχρεωτικά της κατάληξης .chania.teicrete.gr.  π.χ.   mysite.chania.teicrete.gr
  • Θα περιμένετε να ενημερωθείτε μέσα από το helpdesk για την πορεία του αιτήματος σας.
  • Με την ολοκλήρωση του αιτήματος σας θα έχετε πρόσβαση στη νέα σας ιστοσελίδα σαν διαχειριστής, πάντα μέσω του λογαριασμού σας στο κατάλογο χρηστών της σχόλης.